Organizacija

VALMEX JE TIM ISKUSNIH PROFESIONALACA
VALMEX JE TIM ISKUSNIH PROFESIONALACA

Preduzeće VALMEX d.o.o. je  osnovano je 2001. godine.Organizacija firme se vremenom usložnjavala i unapredjivala.

Osnovni aspekti koji su suština naše organizacije su:

● Strateški  aspekt
● Operativni aspekt
● Resursni aspekt

Svaki od ovih aspekata ima svoju vitalnu ulogu u firmi i pretstavlja unapred definisan način gledanja na određenu oblast poslova u firmi.

Naš cilj je da kompanijom upravljamo sinhronizovano, koristeći sve gore pomenute aspekte, sa idejom da smanjimo mogućnosti  nastajanja  situacija koje  narušavaju celovitost sistema.