Reciklaža aluminijuma – aluminijumske sirovine

RECIKLAZA ALUMINIJUMA - ALUMIJUMSKOG OTPADA
RECIKLAZA ALUMINIJUMA – ALUMIJUMSKOG OTPADA

U cilju zaokruživanja „životnog“ ciklusa aluminijumskih proizvoda, jedna od  delatnosti  firme Valmex je i reciklaža aluminijuma, odnosno aluminijumskog otpada.

Otkup aluminijumskog otpada

Pre svega, u saradnji sa našim kupcima, pokrenuli smo aktivnosti  otkupa aluminijumskih otpadaka koji nastaju prilikom  prerade naših proizvoda. Daljim razvojem u ovom pravcu, proširili smo  mrežu dobavljača aluminijumskog otpada i na druge firme.
Od prikupljenog alumijumskog otpada preradom se dobijaju aluminijmske legure u bloku. Preradom ovih legura, u saradnji sa našim dobavljačima, ponovo se dobijaju odgovarajući proizvodi iz našeg asortimana. Na ovaj način naša firma želi da da svoj doprinos očuvanju čovekove okoline.

Vrste aluminijumskog otpada koji otkupljujemo za reciklažu

Takozvani „MEKI“ otpad od proizvoda dobijenih plastičnom deformacijom – valjanjem, presovanjem i izvlačenjem. To može biti:

 • otpad (bojeni i nebojeni) u vidu delova od profila i limova bez plastičnih primesa,
 • otpad (bojeni i nebojeni) u vidu delova od profila sa termoprekidom,
 • otpad u vidu žice ili užeta i sl.

Takozvani „TVRDI“ otpad od proizvoda dobijenih livenjem. To može biti:

 • otpad od delova motora sa unutrašnjim sagorevanjem (očišćeni od drugih primesa i ulja),
 • otpad od delova vozila, mašina i konstrukcija bez gvozdenih i cinkanih elemenata,
 • otpad u obliku komada čija je osnova aluminijum ili njegove legure i sl..

Izrada legura aluminijuma preradom aluminijumskog otpada

Preradom gore  navedenih vrsta otpada možemo ponuditi sledeće vrste legura:

 • aluminijumski blok za dezoksidaciju različitog sadržaja aluminijuma (od 95% pa do 99% Al),
 • leguru AlSi11Cu2(Fe) (oznaka EN AC 46100) poznatiju kao L132,
 • leguru AlSi9Cu3(Fe) (oznaka EN AC 46000) poznatiju kao L226 ili DIN 226,
 • leguru AlSi12(b) (oznaka EN AC 44100) poznatiju kao L11 ili DIN 230,
 • leguru AlSi12Cu1 (oznaka EN AC 47100) poznatiju kao L231 ili DIN 231,

Trgovina legurama iz inostranstva

Trgujemo sa sledećim legurama poreklom sa teritorije Istočne Evrope i Rusije:

EN AW 2024

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Zn

Ti

Al

Max 0,8%

Max 0,7%

3,8%-4,9%

0,3%-1%

1,2%-1,8%

0,10%

0,25%

0,15%

rest

EN AW 7075

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Zn

Ti

Al

Max 0,4%

Max 0,4%

1,2%-2%

Max 0,3%

2,1 – 2,9%

0,18%-0,28%

5,6%-6,1%

0,20%

rest

Pored ovih legura trgujemo i sa  sledećim legurama:

 • DIN 226 i slične aluminijumske legure tzv. silumini
 • Zamak 5
 • Bronza
 • Mesing