Reciklaža aluminijuma – aluminijumske sirovine

Image
PROIZVOD

Reciklaža aluminijuma – aluminijumske sirovine

RECIKLAZA ALUMINIJUMA – ALUMIJUMSKOG OTPADA u cilju zaokruživanja „životnog“ ciklusa aluminijumskih proizvoda, jedna od  delatnosti  firme Valmex je i reciklaža aluminijuma, odnosno aluminijumskog otpada.

Best Security

Otkup aluminijumskog otpada

Pre svega, u saradnji sa našim kupcima, pokrenuli smo aktivnosti otkupa aluminijumskih otpadaka koji nastaju prilikom prerade naših proizvoda. Daljim razvojem u ovom pravcu, proširili smo mrežu dobavljača aluminijumskog otpada i na druge firme.
Od prikupljenog alumijumskog otpada preradom se dobijaju aluminijmske legure u bloku. Preradom ovih legura, u saradnji sa našim dobavljačima, ponovo se dobijaju odgovarajući proizvodi iz našeg asortimana. Na ovaj način naša firma želi da da svoj doprinos očuvanju čovekove okoline.

Vrste aluminijumskog otpada koji otkupljujemo za reciklažu

Takozvani „MEKI“ otpad od proizvoda dobijenih plastičnom deformacijom – valjanjem, presovanjem i izvlačenjem. To može biti:

• otpad (bojeni i nebojeni) u vidu delova od profila i limova bez plastičnih primesa,
• otpad (bojeni i nebojeni) u vidu delova od profila sa termoprekidom,
• otpad u vidu žice ili užeta i sl.

Takozvani „TVRDI“ otpad od proizvoda dobijenih livenjem. To može biti:

• otpad od delova motora sa unutrašnjim sagorevanjem (očišćeni od drugih primesa i ulja),
• otpad od delova vozila, mašina i konstrukcija bez gvozdenih i cinkanih elemenata,
• otpad u obliku komada čija je osnova aluminijum ili njegove legure i sl.

Izrada legura aluminijuma preradom aluminijumskog otpada

Zajedno sa partnerskom livnicom Eliv, kod Šapca, proizvodimo legure. I to:

• aluminijumski blok za dezoksidaciju različitog sadržaja aluminijuma (od 95% pa do 99% Al),
• leguru AlSi11Cu2(Fe) (oznaka EN AC 46100) poznatiju kao L132,
• leguru AlSi9Cu3(Fe) (oznaka EN AC 46000) poznatiju kao L226 ili DIN 226,
• leguru AlSi12(b) (oznaka EN AC 44100) poznatiju kao L11 ili DIN 230,
• leguru AlSi12Cu1 (oznaka EN AC 47100) poznatiju kao L231 ili DIN 231
• leguru AlSi7Mg (oznaka EN AB 42000) 
• leguru AlSi10Mg (oznaka EN AB 43000)

KONTAKT

Kontaktirajte nas za više informacija